نقد فدراسيون کوهنوردی

خط مشی سياسی و تبليغاتی فدراسيون کوهنوردی ايران پيرامون اعزام تيم بانوان به قله اورست در سال ۸۴ و با عنوان صعود اولين بانوی مسلمان ايرانی  ، موضوع نقد جذاب و خواندنی عباس محمدی در يادداشت جمعه ۲/۱۱/۸۳ وبلاگ سرود كوهستان قرار گرفته است . عباس محمدی در قسمتی از نقد خود چنين می گويد : ... اين غرب و خارجی كه در يك متن چند سطری چند بار به آن تاخته شده ، همان غرب است كه در جاهای ديگر ، نشستن بر كرسی اتحاديه های كوهنوردی اش را دست آورد مهمی برای خود می دانيم .

وبلاگ سرود كوهستان

 

كلاغ ها : حسين رضايی مسئول روابط عمومی فدراسيون كوهنوردی ايران در وبلاگ شخصی خود يعنی كوه نوشت ، ناتوان از پاسخگويی منطقی به نقد عباس محمدی ، او را متهم به غرض ورزی شخصی نموده است . ناتوانی اين مسئول روابط عمومی  چنان است كه حتی جرات ارائه لينك به نقد عباس محمدی را هم نداشته است !

/ 1 نظر / 3 بازدید
بیا کیرمو بخور سر قله

بچه کونی حتما می خوای بیاد بگه چه جوری تو قرمساق دوربین یک میلیونی رو بلند کردی . یا اون چادر رو بردی پشت تخت خونت قایم کردی. راستی سینما با اون جنده ها خوش گذشت. هر چند تو بهتره با کیر کلفت ها بری . چون کونت خوب خوش ترکبیه