صلح سبز کشتی نوح می سازد !

 

 

 

 

فعالان گروه صلح سبز برای جلب توجه جهانيان به گرم شدن زمين و هشدار نسبت به زمانی که کره زمين را آب فرابگيرد، در حال ساخت کشتی نوح در دامنه قله آرارات در شرق ترکيه اند !

همزمان با ساخت کشتی نوح بر دامنه آرارات، کارشناسان سازمان ملل متحد نيز طی نشستی در آلمان به تدوين پيش نويس پيمان بين المللی تازه ای در جهت مهار اين گازها که به گازهای گلخانه ای معروف هستند می نشينند.

کشتی نوح را حدود بيست نفر از فعالان صلح سبز می سازند که از کشورهای آلمان و ترکيه اند. اين کشتی قرار است ده متر درازا و چهار متر پهنا داشته باشد و طی مراسمی در پايان ماه مه (اواسط خرداد ماه) از آن پرده برداری شود.

منبع : BBC

 

/ 0 نظر / 3 بازدید