آيا ديو سپيد بيدار مي شود ؟

 

 

 

 

 

 

قله زيباي دماوند که نماد سرزمين ما به شمار مي رود، بلندترين قله آتشفشان در قاره هاي آسيا، اروپا، آفريقا و اقيانوسيه است و تنها امريکاي جنوبي ميزبان آتشفشان هايي بلندتر از دماوند است. دماوند را آتشفشاني خفته طبقه بندي مي کنند و اين به معني آن است که اگرچه از آخرين فوران آن بر مبناي نزديکترين تخمين ها حدود 4 هزار تا 7 هزار سال مي گذرد، اما احتمال فوران مجدد آن وجود دارد و نبايد آن را آتشفشاني خاموش به حساب آورد. به همين دليل هم وقتي فعاليتي غير عادي در اطراف اين قله به چشم مي خورد، توجه ويژه اي به آن جلب مي شود.
کساني که در 10 ماه گذشته از نزديکي اين قله گذشته اند حتما متوجه حضور ستوني از دود بر فراز قله شده اند و کوه نورداني که امسال به قله صعود کرده اند نيز از ميزان بالاي گازهاي گوگردي و وقوع زمين لغزه هايي گزارش داده اند که منجر به تغيير شيب دامنه ها مي شود و همه اينها اين سوال را مطرح مي کند که آيا دماوند در آستانه فعال شدن است؟
مهندس انصاري ، مدير بخش زمين شناسي و زيست محيطي سازمان زمين شناسي کشور در اين باره به «جام جم» گفت: حدود 10 ماه است که ما شاهد متصاعد شدن دود از دهانه قله هستيم ، البته اين دود چيز جديدي نيست و هميشه شاهد وجود آن به ميزان کم هستيم ، اما يک بار در سال 67 يکماه شاهد افزايش دود خروجي بوديم و اکنون نيز 10 ماه است که شاهد افزايش چشمگير و محسوس اين دود هستيم. معمولا آتشفشان هاي خفته در آستانه بيدار شدن خود 3 نشانه جدي از خود بروز مي دهند: نخست ؛ خروج دود و گاز از دهانه ، دوم ؛ تغيير الگوي زمين لرزه اي و سوم ؛ تغيير شيب دامنه ها. مهندس انصاري با اشاره به تجربه اندک ما درخصوص آتشفشان ها گفت: اين نشانه ها را بايد جدي گرفت و قله را مورد بررسي قرار داد، اما به اين معني نيست که حتما آتشفشان دماوند فعال خواهد شد، ممکن است اين اتفاق تا 100 سال ديگر هم رخ ندهد و شايد هم فردا رخ دهد.
پروفسور استيو اسپارکس ، استاد دانشگاه بريستول و متخصص ديناميک آتشفشان ها که يک ماه پيش در سفري به ايران از قله دماوند بازديد کرده است و در جريان اطلاعات مربوط به اين قله قرار گرفته نيز در گفتگويي با «جام جم» گفت: بر اساس اطلاعات موجود، ما شاهد فعاليت هاي جديدي در قله دماوند هستيم ؛ اما اين چنين فعاليت هايي در قله هاي خفته مرسوم است و الزاما به معني بيدار شدن حتمي آنها نيست ، اما نکته مهم در باره دماوند اين است که بر مبناي داده هايي که ما در اختيار داريم ، دماوند در گذشته اي نه چندان دور فوران بسيار شديد و انفجار گونه اي داشته است و به همين دليل بايد به دقت زير نظر گرفته شود تا تغييرات آن را بتوان بررسي کرد.

جام جام آنلاين ـ شنبه ۱۲/۸/۸۶

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
کلاغ ها ...

به شايد ... عزيز ٬ به آناپورنای گرامی و به عباس ثابتيان بزرگوار ! متاسفانه و در اثر يک اشتباه ساده ٬ پيام های شما را از دست دادم . برای دومین بار است که در ماه های اخیر این اشتباه ناراحت کننده را مرتکب می شوم . عذر خواهی صمیمانه ی مرا بپذيريد ! به يقين اين مسئله ديگر تکرار نخواهد شد.

محمد

يکی از دلايلی که موجب افزايش گاز و گوگرد متصاعد شده توسط دماوند طی ماههای اخير شده است افزايش ميزان بارشها طی سال آبی گذشته و متعاقب آن افزايش فعاليتهای هيدروترمال می تواند باشد .همانگونه که در سال ۶۷ نيز بارندگی افزايش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. اگر چه عوامل ديگر را نيز نمی توان ناديده انگاشت . اين موضوع بررسی های چند جانبه ای را طلب می کند.