چشم انداز

.

سکوت که می کنی

مثل درخت سرو

یا منظره ای مه آلود می شوی ...

.

.

عکس: فرامرز نصیری

.

/ 1 نظر / 3 بازدید
علی

می گم شما نمایشگاه عکس نمی گذارید؟ اگه گذاشتید لطفا در این وب سایت خبر بدهید