نمایشگاه کتاب

و کاندیدای شکست خورده٬ زیر سایه ی رقیب پیروز !!

 

و مسعود کیمیایی  ٬ مردی از روزگار سپری شده ! کـــــارگردان زخم و رفیق و چاقو ٬ زیر سایه ی خانم آنجلینا جولی !!

 

و بشارت برای باز هم انتظار !!  شاید به اندازه تمام تاریخ !!

 

و البته اســــــتفاده از فـــــرصت برای فحاشی و برخی تــــــسویه حساب ها با برخی مخالفین سیاسی( غرفه نشریه والفجر )

 

و شاید توصیه به اندکی تفکر ! اما افسوس ٬ کسی را حوصله ی درنگ و توجه نیست !

 

و دست هــــــای لرزان پیرمـــــرد که بعد از خلق حماســـه ی تلخ و خونین گل محمد و ستار در سال ها پیش ٬ حالا دیگر فقط  می تواند به اشتیاق نفرت انگیز هواداران امضا پاسخ گوید !!

 

و نمایشگاه فرهنگ یک جامعه !!

 

 

و کسالت زیر سایه ی فورد ٬ پیکاسو ٬ بکت و دیگران !

 

و رهایی از ظلمت !

 

.............................................................................................

تمامی عکس ها متعلق به کلاغ ها است .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید