آسمان شهاب باران می شود

بارش شهابی جباری که منشاء آن دنباله دار هالی است ، از روز 29 مهرماه آغاز و اکنون به اوج بارش خود نزدیک شده است . بارش شهابی جباری یکی از بارش های شهابی سالانه و کانون بارش آن در صورت فلکی جبار است . این بارش هر سال از اواخر مهرماه آغاز می شود و تا حدود 16 آبان فعال است . این بارش در سال جاری از روز 29 مهرماه آغاز شد و این شب ها به اوج بارش خود نزدیک شده و فرصت مناسبی برای رصد این پدیده نجومی است. برای رصد این بارش بعد از نیمه شب به سمت شرق آسمان را نگاه کنید. منشا بارش دنباله دار «هالی» است و تعداد شهاب در زمان اوج بارش 20 شهاب در هر ساعت و سرعت برخورد با جو زمین 66 کیلومتر بر ثانیه خواهد بود ... خبرگزاری مهر

.

/ 1 نظر / 3 بازدید

این عکس واقعیه؟ عکاس کیه