در ستایش انسان !

هر چه درباره انسان گفته اند فلسفه و شعر است و آنچه حقیقت دارد جز این نیست که  انسان تنها آزادی است و شرافت و آگاهی .  و این چیزهایی نیست که بتوان فدا کرد . حتی در راه خدا .

.

/ 1 نظر / 4 بازدید