اردو های آمادگی

فدراسيون کوهنوردی ايران طی دو اطلاعيه ی جداگانه اسامی دعوت شدگان به دومين مرحله اردوی آمادگی تيم های ملی کوهنوردی آقـــــايان و بـــــانوان را جهت اعزام به قله اورست در سال ۱۳۸۴ اعلام کرد . در اين اطلاعيه ها از ۱۶ نفر آقايان و  ۳۱ نفر بانوان برای شرکت در اين اردوها که از تاريخ ۹/۱۰ الی ۱۱/۱۰ در البرز مرکزی برگزار می گردد دعوت شده است . نکته قابل توجه در اســــامی بانوان دعـــــــوت شده ، افزايش سهميه اعضـــــای باشگاه دماوند است . شيما شادمان ، پرستو ابريشمی ، رويا غضنفری و سپيده جواديان از اعضای رسمی باشگاه دماوند می باشند .

سايت فدراسيون  ۳۰/۹/۸۳

 

پاسارگاد غرق می شود ؟

روزنامه انگليسی گاردين در گزارشی به نقل از كارشناس اروپايی آثار باستانی جان ويدال نوشت : ساخت سد سيوند ، ميراث فرهنگی و تاريخی ايران را تهديد می كند . بنا بر اعلام يونسكو بيش از ۱۰۰ محل از مهمترين محل های باستان شناسی شامل مناطق حاشيه ای پاسارگاد ، شهری كه به دست كورش كبير ساخته شد ، در دو سال آينده زير آب خواهد رفت . احداث سد سيوند موجب خواهد شد كه دره تنگ بولاغی را آب بپوشاند و در نتيجه جاده باستانی پرســــــپوليس به پاســــارگاد از بين خواهد رفت. ســــــرعت ساخت اين سد و وسعت محل هايی كه زير آب خواهد رفت ، يونسكو و محققان را شگفت زده كرده است .

روزنامه ايران  ۵/۱۰/۸۳

 

/ 0 نظر / 4 بازدید