شب پر ستاره !

اثر ونسان ون گوگ در ۱۸۸۹ . موزه هنر مدرن نيويورک

آسمانی پهناور و در آستانه ی رستاخيز . رستاخيز نهايی . چرخش پايان ناپذير ستاره ها و سياره ها . لرزش سپیداری بلند در بادهای شبانه . آرامش دهـــــکده ای کوچک در دامان تپه هايی کوتاه .آبی هايی به فـــشردگی و عمق بی پايان ابديت ...

و بدين سان ٬  ون گوگ ( ۱۸۹۰ ـ ۱۸۵۳ ) فراتر از تمامی آثار بهترين نقاشان عصر بيزانس ٬ می تواند جهان کيهانی خود را توصيف کند . هنرمندی با عشق پرشور و حساسيتی عميق نسبت به انسان و طبيعت . او با آميزش و خلق رنگ هايی تابناک و تند در آثار خود ٬ شادی بيان اين عشق را در تاريخ هنر جاودانه کرد ...

/ 0 نظر / 3 بازدید