گرمايش زمين : قطب شمال ٬ آتش فشان ها !

 

 

 

 

 

« تا سال 2050 ميلادي اثري از قطب شمال بر روي زمين نخواهد ماند. قطب شمال دريايي يخ زده است که کاملاً توسط زمين احاطه شده است. مناطق بزرگ دريا تقريباً کم عمق هستند. براي مثال قسمتي از درياي چوکي که آلاسکاي شمالي را از سيبري شرقي جدا مي کند، فقط 18 متر (60 پا) عمق دارد.  نتايج تحقيقات اخير گروهي از دانشمندان امريکايي خبر از آينده يي هولناک درباره قطب شمال مي دهد. اندازه گيري هايي که امـــــسال به عـــــمل آمــــــده وســـــعت درياي قطب شـــــمال را 31/5 ميليون کيلومتر مربع برآورد مي کند اين در حالي است که اندازه گيري هايي که در سپتامبر سال 2005 به عمل آمده بود وسعت درياي قطب شمال را 32/5 ميليون کيلومتر مربع تخمين مي زد. گرمايش جهاني از مهمترين عوامل ذوب يخ ها به حساب مي آيد. اگر ذوب يخ ها به همين منوال پيش رود تا سال 2050 اثري از قطب شمال بر روي زمين نخواهد بود ...»

روزنامه اعتماد  ۲۱/۶/۸۶

 ........................................................................

 

 

 

 

 

« دانشمندان بریتانیایی نسبت به یک پیامد دیگر تغییرات جوی هشدار داده اند. آنها می گویند که تغییرات جوی باعث می شود فعالیت کوه های آتشفشانی به طور خطرناکی افزایش یابد. محققان دلیل افزایش فعالیت کوه های آتشفشان را ذوب شدن یخ های قطبی به خاطر گرمایش زمین می دانند. آنها می گویند ذوب شدن لایه های یخ در مناطق قطبی باعث بالا آمدن سطح آبها می شود و به این ترتیب بر پوسته زمین فشار مضاعف وارد می کند...»

سايت : BBC

/ 0 نظر / 4 بازدید