يادها و خاطره ها در کوه نوردی ايران ... الوند !

قله الوند  ۷/۹/۱۳۴۲  از راست پايين :

اسماعيل زرافشان ـ علی محمد پور ـ مرتضی ميلانی ـ مهری زرافشان ـ ستار رياضی

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
امید روان

سلام اگه عکس قدیم از کوه یا کوه نوردها دارید مخصوصا همدانی هاش برام بفرسید .