عکس روز

.

                                                                                                                             

                                                                                                                               خبرگزاری رویترز

/ 3 نظر / 3 بازدید
آرش

چقدر عمیق [گریه]

_

_

هادی

در ابتدای درک هستی آلوده زمین ...