پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

پنجاه و هشتمین نشست ماهانه ي انجمن کوه نوردان ايران

  اخبار کو ه نوردي ايران مريم ميرميثاقي 20 دقيقه  گزارش هيات مديره محمدعلی رودی 10 دقيقه   اخبار کوه نوردي جهان مينو ضابطيان 20 دقيقه  پذيرايي و استراحت 10 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

در ستايش شاعر بزرگ عشق و آزادی !

            مردان از راه کوره های سبز                                          به زير می آيند . عشق را چونان خزه يی                                 که بر صخره                                                ناگزير ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 46 بازدید