پست های ارسال شده در آبان سال 1386

فصل ديگر !

          اين      فصل ديگری ست که سرمايش                  از درون درک صريح زيبائی را                           پيچيده می کند . يادش به خير پائيز                      با آن  توفان رنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

گزارش صعود K2 در نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان !

          ۱ـ اخبار کوه نوردی ايران             مريم مير ميثاقی ۲ـ اخبار کوه نوردی جهان            مينو ضابطيان ۳ـ گزارش هيات مديره                عباس محمدی ۴ـ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 98 بازدید