پست های ارسال شده در دی سال 1386

پرواز را به خاطر بسپار ...

                                                           La promesse(1960) - René Magritte خيال دلکش پرواز              در طراوت ابر                          به خواب می ماند پرنده در قفس خويش خواب می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

قاصدک !

                                                                                                تهران چهارشنبه ۱۲ دی « و برف نيست که دارد می بارد                                             ديگر ٬ فوجی است ٬ می بينی ٬ فوجی است پرموج از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید
کلاس آموزشی: نقشه خوانی٬ جهت يابی در کوهستان٬ آشنايی باGPS برگزاری کلاس آموزشی « نقشه خوانی و جهت يابی در کوهستان » شامل : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید