پست های ارسال شده در اسفند سال 1387

یاد و خاطره ی سامان نعمتی گرامی باد !

. . . . . . .بر قله ایستادم               آغوش باز کردم                                تن را به یاد صبح                                             جان را به آفتاب سپردم . .
/ 0 نظر / 19 بازدید

عکس روز

. . . . . . . . . . . .                                                                                         روزنامه حریت (ترکیه ) .  صورت ها همه چشم چشم ها همه حرف حرف ها همه تلخ ...                                        قدسی قاضی نور . ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

شب های تهران

. . . . . . . . . .                                                                                    عکس از کلاغ ها ( بلوار کشاورز ) .
/ 0 نظر / 18 بازدید

عکس روز

. . . . . . . . . . .                                                                                   خبرگزاری رویترز ( ریودوژانیرو) .
/ 1 نظر / 23 بازدید