پست های ارسال شده در اسفند سال 1387

عکس روز

. . . . . . . . . . . .                                                                                         روزنامه حریت (ترکیه ) .  صورت ها همه چشم چشم ها همه حرف حرف ها همه تلخ ...                                        قدسی قاضی نور . ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

شب های تهران

. . . . . . . . . .                                                                                    عکس از کلاغ ها ( بلوار کشاورز ) .
/ 0 نظر / 6 بازدید

عکس روز

. . . . . . . . . . .                                                                                   خبرگزاری رویترز ( ریودوژانیرو) .
/ 1 نظر / 6 بازدید