پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

و عشق را ...

. مردان از راه کوره های سبز                                  به زیر می آیند . عشق را چونان خزه ای                             که بر صخره                                           ناگزیر است بر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید