پست های ارسال شده در آبان سال 1388

عکس روز

خبرگزاری رویترز _ پسرک روزنامه فروش در کابل . ----------------------------------------- هر از گاهیعده ای از دور به ما می نگرندنگاهی سردبدون هیچ پایانی ...                                                               ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید

اینجا ...

. اینجا باد می وزد اینجا باران می آید خورشید را            به گردنت بیاویز ! ای آن که از آسمان ها می آیی !                                                                   ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید