پست های ارسال شده در بهمن سال 1388

بهمن دیزین : فیلم های موجود در سایت youtube

مصاحبه ی شبکه خبری BBC  با مهری جعفری : http://www.youtube.com/watch?v=eR5omBLOIBY&feature=related     انعکاس خبری و مصاحبه ی  BBC  با  فربد سروندی :  http://www.youtube.com/watch?v=4yf_iSe5ff4 .   "  InMemory of a Friend  " ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 66 بازدید