پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

نقشه زمین شناسی کوه دماوند تهیه می شود

                                                                      عکس : فرامرز نصیری . نقشه زمین شناسی دماوند برای شناسایی نقاط خطرخیز و احتمال آتشفشانی شدن و رفتارسنجی آن تهیه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 86 بازدید