پست های ارسال شده در آدر سال 1389

تصویرهای پاییز ...

محبوب عصرهای بی قراری و باران بگذار تا تمام تصویرهای پاییز را                               با تو                                   قسمت کنم تصویر آشوب های جهان چگونه        در قلب تو                    ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 21 بازدید