پست های ارسال شده در دی سال 1389

کفشدوزک ...

ای معصوم کوچک ! در حریم خلوت و خدا بر گستره ی مهربان نور شکوه حیات را                         تصویر کن . عکس : فرامرز نصیری .
/ 2 نظر / 50 بازدید

پیوستن ...

نهایت تمام نیروها پیوستن است ، پیوستن به اصل روشن خورشید و ریختن به شعور نور . شعر: فروغ فرخزاد عکس : فرامرز نصیری .
/ 13 نظر / 27 بازدید