پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

ماه بلند ...

  شغالی                گر ماه بلند را دشنام گفت . پیران " تازه کار" شان مگر نجات از بیماری را تجویزی این چنین فرموده بودند ... .                                                                            ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 37 بازدید

ماه بلند ...

شغالی                گر ماه بلند را دشنام گفت . پیران " تازه کار" شان مگر نجات از بیماری را تجویزی این چنین فرموده بودند ... .                                                                            ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 24 بازدید