پست های ارسال شده در آدر سال 1390

امید!

 مسافر چشم به‌راهی‌های من، بیگاهان از راه بخواهد رسید! ای همه‌ی امیدها، مرا به برآوردن این بام نیروئی دهید!                                                                                             " شاملو " . .. .
/ 2 نظر / 26 بازدید

در لحظه

باغی درهایش را می‌بندد ابدیت در دست‌هایت جوانه می‌زند و در سیطره‌ی مه تنهایی من زمستانی است! . شعر: عزیز ترسه عکس: فرامرز نصیری . .    
/ 0 نظر / 49 بازدید

شکست بابازاده و عباس محمدی برای حضور در انتخابات فدراسیون

روز دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه، آئین انتخابات نمایندگان قهرمانان، مربیان، داوران، باشگاه‌ها و گروه‌ها به صورت جداگانه و در زمان‌بندی‌های مختلف با ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 44 بازدید