پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

چشم انداز

  و روز آغاز می شود در هوایی که بوی آفرینش دارد ...                                                          آزیتا حاجیان     ارتفاعات کاسونک ( البرز مرکزی ) عکس : ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 43 بازدید

در لحظه

  فاصله‌ی میان خودم را تا تو حدس می‌زنم فاصله‌ای نیست   بخار شیشه‌ها را پاک می‌کنم نیستی و باغ گل‌های سرخ که روبه‌روی پنجره‌ام بود محو شده است.   شعر: ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 59 بازدید