گزارش اردوی بانوان

کميته هيماليانوردی فدراسيون کوهنوردی ايران در اطلاعيه ای گزارش دومين اردوی آمادگی تيم کوهنوردی بانوان جهت اعزام به قله اورست در بهار ۸۴ را منتشر کرد . از ميان شرکت کنندگان در اين برنامه تعداد ۲۱ نفر جهت سومين مرحله از اردوهای آمادگی ، که طی روزهای ۱۷ و ۱۸ دی ماه بصورت آموزش يخ نوردی در منطقه آب نيک خواهد بود ، دعوت شده اند . در قسمتی از گزارش اين اردو آمده است : شركت كنندگان در اردو به اتفاق مربيان در ساعت ۸ بامداد روز ۱۰ دی ماه دهكده شمشك را به قصد شب مانی در جان پناه غربی سركچال ترك نمودند ...نفرات در دو گروه زير نظر مربيان در هوايی توفانی در ساعت ۱۱ صبح خود را به قله لجنی رساندند . سپس به كاستن از ارتفاع صعود به گردنه غربی سركچال رفته و از آن طريق در ساعت ۱۵ به محل پناه گاه رسيدند ...

سايت فدراسيون كوهنوردی ۱۳/۱۰/۸۳

 

كلاغ ها : وقتی كميته هيماليانوردی فدراسيون آدرس اشتــــــباه می دهد ديگر به بقيه چه می توان گفت ؟ روی خط الراس بزرگی كه دارای امتداد شمالی ـ جنوبی بوده و قله های آبك و لجنی را به خط الراس تقريبا با امتداد غربی ـ شرقی كلون بستك و سركچـــــال ها متصل می كند ، گردنه كوچكی در شمال قله لجنی وجود دارد كه اطلاق نام گردنه غربی سركچال به آن اشتباهی محض است . همينــــطور است نام بردن از پناه گاه لجنی ، كه در جنوب قله سركچال ۳ قرار دارد ، به عنوان جان پناه غربی سركچال !! بهر حال اگر به آقايان عضو كميته هيماليانوردی بر نمی خورد ، گذراندن يك دوره كلاس آموزش نقشه خوانی و جهت يابی در كوهستان می تواند توصيه خوبی باشد . 

/ 0 نظر / 4 بازدید