از ذهن برفی ام عبور کرد ...

از ذهن برفی ام عبور کرد

در خانه ی برفی نشسته بود

بر کاغذی نوشت، به اندازه ی هزار کوه خسته ام

مادر من از کدام تبارم

که دست ابر به پایم نمیرسد

من اندیشه کدام برفم

که باران

خیسم نمی کند...

.

 

 

از سایت : گروه کوه نوردی قاجر قروه

.

.

گرامی باد یاد و خاطره ی سامان نعمتی

/ 0 نظر / 4 بازدید