يک روز تاريخی برای کره زمين !

مرکز ملي داده هاي برف و يخ امريکا اعلام کرد که ميزان يخ هاي قطب شمال روز جمعه به کمترين ميزان آن در طول تاريخ رسيد. آسوشيتدپرس به نقل از محققان اين مرکز گفت:

«روز جمعه يک روز تاريخي بود. ما کمترين ميزان يخ در قطب شمال را با استفاده از ماهواره ثبت کرديم و اين در حالي است که هنوز هم يک ماه ديگر تا پايان فصل ذوب يخ ها فاصله داريم.»

روزنامه اعتماد ۲۸/۵/۸۶

/ 0 نظر / 5 بازدید