کشف رازی مهم درباره منشاء حیات

دانشمندان کانادایی اعلام کردند از یک راز بزرگ درباره منشاء حیات در زمین پرده برداشته اند. دو دانشمند دانشگاه مونترال تئوری جدیدی را در این باره ارائه کرده اند که نشان می دهد چطور یک ماشین مولکولی کائناتی موسوم به ریبوزوم با مونتاژ یا سازماندهی خود به یک مرحله حیاتی در ایجاد تمام حیات در زمین رسیده است. استاد «سرگئی اشتنبرگ» که با همکاری یکی از دانشجویانش در دانشگاه مونترال موفق به کشف جدید درباره منشاء کائنات شده است، می گوید؛ «ریبوزوم یک ساختار پیچیده است، اما بر اساس اصول شیمیایی اولیه پدیدار شده است.» این دانشمند کانادایی تصریح کرد؛ « ریبوزوم یک مولکول بسیار فراوان برای تعبیر پیام ها در پروتئین هایی است که تمام عملکردهای حیاتی از جمله نسخه برداری از ژنوم را برعهده دارند. »

.

روزنامه اعتماد

.

/ 0 نظر / 3 بازدید