صدايی از آخر دنيا !

هيچ چيز زخم زننده تر از صدايی نيست که هم دوست داشتنی باشد و هم خسته : صدايی در هم شکسته ٬ رقيق ٬ سرد و بی عاطفه ٬ صدايی از آخر دنيا ٬ صدايی که در اعماق سرد دوردست ها فرو خورده می شود : صدايی در آستانه ی محو شدن ٬ صدايی خسته ٬ در آستانه ی مردن : خستگی پايانی ندارد : آنچه هرگز سر پايان ندارد . آن صدای مختصر ٬ صدای زودگذر ٬ که بخاطر کم يابی اش صدايی کمابيش نادل نشين است ٬ آن پس ماند تقـــــــريبا هيچی که از آن صدای دور دوست داشتنی مانده ٬ در ذهــــــــــنم عـــايقی عظيم می سازد ... (رولان بارت : کتاب سخن عاشق)

 

از وبلاگ سودر

http://sodar.persianblog.ir

 

/ 0 نظر / 3 بازدید