کودکان زاهدان

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بعد از آن همه سرگردانی

روی وجب به وجب خاک

بعد از آن همه جستجو

روی نقشه های جهان

 دانستم

دستان توست وطن من    ( قدسی قاضی نور )

.

 

                                                                                                         عکس از کلاغ ها : زاهدان اسفند ٨٧

 

/ 0 نظر / 4 بازدید