خاطره ی روزهای روشن ...

« الیمستان ٬ حکایت جنگل و رویش و طراوت و بهار بود  . حکایت بادهای بی قرار و سنگ چین قله های سکوت و انتظار در دوردست های افق  . الیمستان حکایت جام خنده ی خورشید بود و زیبائی و صمیمیت ساده و معصوم معماری امامزاده ای گمنام  . الیمستان ٬ تماشای قامت بلند و با شکوه کوهی بود که در بی کرانگی هستی ٬ آرام آرام رنگ می گرفت . الیمستان ٬ یادآور خاطره ی روزهای روشن و جنگل های همیشه سبز و بیدار شمال بود ... »

.

عکس ها : فرامرز نصیری  ( ١ خرداد ٨٨ )

.

/ 4 نظر / 3 بازدید
مهدی سیدی

سلامی به زیبایی عکسهایی که گذاشتین...واقعا لذت برم...عالی

مهدی سیدی

راستی آقای نصیری دوربینتون چیه؟ از چه لنزی استفاده میکنید؟

جیرجیرک2

سلام استاد هم زیبا بود هم جاد دار بود هم مطمئن [چشمک] راستی استاد جان (ای وای یادم نبود) من هم آپ هستم . بقیه همایش برگزار شده رو نذاشتین؟ به کوههای اطراف طالقان رفته اید؟؟؟ شاد باشی کوهی جان