حادثه در دارآباد

روز جمـــــــــــعه ۷/۱۱/۸۴ فـــــــردی بــــــه نـــــام مهرداد ابراهيمی قانع در کوه های شمالی تهران ( دره ی دارآباد ) مفقود گرديد .  عمليات جست وجو از طرف نيروهای سازمان امداد و نجـــــــات هلال احمر ٬ بلافاصله پس از اطلاع توسط خانــــــــواده وی ٬ از جمـــــــــــعه شب آغاز و تا بعد از ظهر روز شنبه ۸/۱۱/۸۴ ادامه يافت که متاسفانه فاقد هر گونه نتيجه ای بود . بعد از آنکه نيروهای خسته ی هلال احمر منطقه را ترک نمودند عملـــــــــــيات جست وجو توسط کوه نوردان آزاد و تيــــــــمی از هـــــــــــــيئت کوه نوردی اســــتان تهران تا ساعت ۲۲ روز شنبه ۸/۱۱/۸۴ پيگيری شد . از سرنوشت مهرداد ابراهيمی قانع هنوز هيچ اطلاعی در دست نيست . لازم به ذکر است که وسعت و حجم بهمن های ريخته شده ـ حاصل بارش های اخير ـ در دره ی دارآباد ٬ بی سابقه و شگفت انگيز می باشد . 

 

نيروهای امداد و نجات هلال احمر در حال ترک منطقه ــ شنبه ۸/۱۱/۸۴ ساعت ۱۷

ريزش بهمن در منطقه ی چشمه نارون ( دره ی دارآباد) شنبه ۸/۱۱/۸۴ ساعت ۳۰/۱۷

/ 0 نظر / 4 بازدید