چشم انداز

.

سکوت که می کنی

مثل درخت سرو

یا منظره ای مه آلود می شوی ...

.

.

عکس: فرامرز نصیری

.

/ 2 نظر / 3 بازدید
برای روزنه

http://senoghteh.wordpress.com/2009/09/17/facebook-2

روزنه

متشکرم