یادها ...

.چمدانش را برمی دارد و می رود

کلمه ای

          از او بر جای می ماند

                         که در آن گریسته است .

کلمه را برمی دارم و

                         می خندم .

                                                                    مسعود کریم خانی

.

******

عکس از ویکتوریا کیانی راد

/ 1 نظر / 3 بازدید
علی

این عکس خیلی قشنگه، دوسش دارم