مخالفت با ساخت آرامگاه برای قهرمان اوراز !

استاندار آذربايجان غربی هر گونه دخالت و جلوگيری از ساخت آرامگاه قهرمان فقيد کوهنوردی کشورمان را رد کرد . وی اظهار داشته است : مراسمی برای وی گرفته شد و دستگاه های ذيربط از تربيت بدنی و غيره در آن مشارکت کردند . او ساخت آرامگاه را برای مرحوم اوراز ، مسئله ای خانوادگی عنـــــــــوان كرد و گفــــــــت : دولت وارد تصميمات خانواده ای نمی شود و در ارتباط با دخالت فرمانداری برای جلوگيری از ساخت آرامگاه ، موضوع ارتباطی با فرمانداری ندارد و از اين كه فرمانداری تصميمی داشته اطلاعی ندارم .

ايسنا  ۲۵/۱۱/۸۳ 

کلاغ ها : با دريافت هرخبر ، چيزی به آگاهی مان افزوده می شود ! تا کنون نمی دانستيم تصميمات خانوادگی ربطی به دولت ندارد !! بابت اين تذکر بجا و هوشمندانه يک دنيا سپاسگزاريم . ضمنا : اينکه چرا هنوز و بعد از نزديک به يک سال و نيم ،  پر افتخارترين کوهنورد تاريخ کوهنوردی اين سرزمين فاقد بنای يادبودی مناسب و شايسته است ، بايد گفت : به هيچكس مربوط نيست . اين يك مسئله خانوادگی می باشد !! 

 

سه كوهنورد مشهدی كه از ۲۱ بهمن در ارتفاعات بينالود گرفتار برف و سرما شده بودند ديروز نجات يافتند . رئيس هيئت كوهنوردی خراسان در اين باره گفت : پس از دريافت خبر ناپديد شدن سه كوهنورد در بينالود ، دو گروه امدادگر و از دو مسير جستجو را برای يافتن كوهنوردان آغاز كردند و موفق شدند پس از ۲۲ ساعت تلاش و با كمك هلی كوپتر نيروی انتظامی آنها را در ارتفاعات بينالود سالم پيدا كنند .

واحد مركزی خبر  ۲۴/۱۱/۸۳

 

محمد تفنگدار در وبلاگ گروه كوهنوردی مهر تهران ، اطلاعات آماری بسيار ارزشمند و جالبی را در مورد خطرات بهمن ارائه نموده است . ديدار از وبلاگ محمد تفنگدار و خواندن اين يادداشت سودمند  را به همه كوهنوردان می توان توصيه نمود . 

وبلاگ گروه كوهنوردی مهر تهران

 

/ 0 نظر / 5 بازدید