رضا نظام دوست : از تحریف واقعیت تا هرزه نویسی در بخش پیام ها

به رضا نظام دوست

باور بفرمائید از اینکه می بینیم هنوز بابت نوشته های کلاغ ها... در باره ی آن فیلم های تبلیغی تان ٬ اینطور به خود می پیچید و در تلاطم و ناراحتی هستید ٬ متاسف می شویم . روشن است که از دست کــــــلاغ های ما دیگر کاری بر نمی آید لذا فقط می توانیم به شما توصیه کنیم که تا می توانید و تا آخرین ذره ای که در چنته دارید با همین گونه روش های مبتذل و نیش و کنایه و متلک و آسمون و ریسمون رو به بافتن (!) و ... خود را سبک کنید . اگر این روش هـــــا و تمهیدات و حربه ها به شما آرامش می دهد و احساس راحتی می کنید ٬ خب چه اشکالی دارد؟ ما که در هر صورت به کار خود مشغولیم ٬ شما هم به همین صورت ادامه دهید !

 بگذریم ... ما به همان کارهای بی دردسر و عامه پسند خود می پردازیم شما هم به فیلم های تبلیغی و فریب همان عامه مشغول باشید . اصلا و راستش را بخواهید اشکال از ماست که مثل گرگ ها و سگ ها شامه ای قوی و تیز(!) نداریم . هر چه باشد ما به سادگی فقط کلاغ هستیم و نمی دانیم ـ به عنوان مثال ـ نان و آب در چیست یا در کجاست !! و روشن است که وقتی بخواهیم در نکوهش پستی و بی شرافتی شامه ی قدرتمند شما و امثال شما چیزی بنویسیم باید که خود را آماده ی چه سیلاب ها که نکنیم ! 

شاید بد نباشد یک بار دیگر استنباط های ساده و پرسش های ساده تر خود را برایتان بنویسیم . شما را سازنده ی فیلم های تبلیغاتی و عوامفریبانه معرفی کردیم می دانید چرا ؟ می توان از تعاریف تئوریک سینمای مستند شروع کرد و اینکه چگونه در مستند تبلیغی فقط بخشی از واقعیت آنهم متناسب با نظر فیلم ساز بیان می شود و اینکه در مستند تبلیغی واقعیت به شکلی بیان می شود که مخاطب با دیدن این بخش از واقعیت نسبت به آن واکنش احساسی و مثبت نشان دهد و اینکه مستند تبلیغی واقعیت را به گونه ای خاص تحریف می کند . دروغ می گوید . آنجا که تمام تلاش خود را بکار می برد تا این بخش از واقعیت را بجای ـ یا به عنوان ـ تمام واقعیت به بیننده قالب/تحمیل/منتقل کند .

بنابراین طبیعی ست که در برابر نمایش سوپر من شما ( کاظم فریدیان ) واکنش نشان دهیم . چون آنچه فیلم شما می گوید فقط بخشی از تمام واقعیت کاظم فریدیان است . چون فیلم شما دروغ می گوید که می خواهد این بخش از واقعیت فریدیان ( قدرت فیریکی ) را به عنوان تمام واقعیت او به ما تحمیل کند .


 

/ 0 نظر / 41 بازدید