پارک ملی کویر : درگیری مسلحانه !!

.

.

.

.

.

.

.

.

محیط بانان پارک ملی کویر در منطقه سمنان، از ورود پیمانکاران وزارت نفت برای اکتشاف نفت و گاز، جلوگیری کرده و بر اساس برخی گزارش ها موضوع به درگیری مسلحانه و تیراندازی هوایی منجر شده است. پارک ملی کویر که بین استان های سمنان و اصفهان در کویر مرکزی ایران قرار دارد، مهمترین زیست گاه یوز ایرانی است و توسط یونسکو به عنوان "دخیره گاه زیست کره" ثبت شده است.  در این پارک حدود 70 قلاده یوز پلنگ ایرانی و 600 راس گور خر وجود دارد و تنها پارک ملی ایران است که به گفته سازمان محیط زیست در آن هیچگونه سکونت گاه انسانی، معدنی و پروانه چرای دام وجود ندارد.  وزارت نفت ایران از چند سال قبل در صدد بود تا در پارک ملی کویر یک ذخیره طبیعی (انبار) گاز ایجاد کند اما سازمان محیط زیست جلوی این کار را گرفت و از وزارت نفت خواست تا گزارش ارزیابی زیست محیطی خود را ارائه دهد.  این گزارش تهیه و ارائه شد اما گزارش ها نشان می دهد که سازمان محیط زیست آن گزارش را رد کرده است...

BBC

عکس از کلاغ ها

/ 1 نظر / 4 بازدید
_

-