صعودی «عظیم» ... اما سبک بارتر از همیشه !

«عظیم» رفت!
تنها 
بی هیاهو
بی حاشیه
بی تشریفات 
بی بدرقه ی آنچنانی !
حتی بی حرف پیش و رونمائی و خودنمائی و بزرگ نمائی !!
فقط با لهجه ی شیرینش گفت : "توکل به خدا"  ... و رفت !
سبک بار هم رفت !
سبک بارتر از هر کسی که تا به حال برای یک ۸۰۰۰ متری بدرقه اش کرده بودیم !
سبک بار ؛ اما پرامید و مصمم !
رفت تا اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک یاری اش کنند ؛
و اگر «هیمالیا» ساز ناجور نزند ؛
پنجه در پنجه ی «پنج گنجینه ی برفی» بیاندازد !

 

نقل از : وبلاگ کوه نوشت

.

/ 0 نظر / 4 بازدید