نانگاپاربات: پایان تلاش زمستانی تیم روس ها

 تیم کشور روسیه تصمیم به خاتمه تلاش زمستانی خود روی قله نانگاپاربات گرفت. تلاش آنها در حمله به قله در هفته گذشته موجب تقابل با طوفان، بوران و باد در کمپ 4 به مدت 2 روز شد. این تیم چهار نفره در نهایت در میان شرایط نامساعد جوی در 3 فویه به کمپ اصلی برگشت. نیکلای توتجانین، سرگی کندراشکین، والری شامالو و ویکتور کوال روی مسیر شل در سمت روپال تلاش کردند، آنها کریسمس وارد کمپ اصلی شدند، در هفته سوم ژانویه سه کمپ به ترتیب در ارتفاعات 5100- 6000 و 6700 متری برقرار کردند و از ارتفاع 7150 متری که بعدن تبدیل به کمپ 4 شد، عقب نشینی کردند...

 

 http://mountainflowers.blogfa.com

 

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید