احساسات کور و فقدان عقلانیت و منطق در وبلاگ آناپورنا

" ... به نظر رسید این ماجرا و اطلاق بی حساب  و کتاب و خارج از منطق  اعطای القاب که کمی شباهت به دادن القاب در دوران ناصری شده بود  درز گرفته شد و واژه ها کمی در جای خود قرار گرفتند و بعد از فروکشی غلیان احساسات کاربرد این الفاظ کم رنگ تر شد و تعدیل یافت اما اخیرا در کنار پروفایل وبلاگ آناپورنا با لفظی برخورد کردم که برایم بسیار عجیب تر! می نمود و ظاهرا نویسنده این وبلاگ پا را از همه کس فراتر گذشته و به نوعی کاتولیک تر از پاپ شده  واز مرز اصطلاحات و واژه های عادی عبور کرده  و کوه نوردان متوفی را شهید!! اعلام نموده است . انتخاب واژگانی  بر اساس احساسات کور و فقدان یک عقلانیت و منطق که بالشخصه نتوانستم دلیلی بر آن بیایم . احتمالا نویسنده وبلاگ مذکور یا نمی داند شهید به چه کسی می گویند یا واژه ها را خوب نمی شناسد ... "

متن کامل را در وبلاگ فرشید داودی بخوانید :

http://www.tanzkuh.blogfa.com

.

.

/ 2 نظر / 11 بازدید
مهدی فرهادی

فرامرز جان به نظر من عنوان جالبی برای پستتان انتخاب نکرده اید. تیترهای تند و جنجالی را معمولا" افرادی انتخاب می کنند که مطالبشان خوانده نمی شود و بدین شکل می خواهند مخاطب را به سمت خود بکشند اما فکر نمی کنم که شما چنین مشکلی داشته باشید چون مطالب شما بدون چنین تیترهائی هم خوانده می شود و شما می توانید بسیار بهتر و ظریفتر مطلب مورد نظرتان را منتقل کنید. و مخاطب تصور نکند که شما موضوئی را می خواهید به زور به او القا کنید و یا اینکه قصد تصویه حساب شخصی دارید. بهر حال این نظر من بود و تصمیمگیری با خود شماست. موفق باشید

مهدی فرهادی

من رو نظرم هستم ولی بهر حال از پاسخت ممنون