بازگشت لينک اورست !!!

صبح امروز و با فاصله ی فقط چند ساعت بعد از انتشار نقد افشاگرانه ی وبلاگ در ستايش سکوت و سپيدی پيرامون حذف لينک و متن خبر رسمی اعلام اسامی صعود کنندگان به قله اورست ٬ در سايت رسمی فدراسيون کوه نوردی ايران ٬ اين لينک سرگردان (!) به جايگاه اوليه اش بازگشت!!

 

کلاغ ها : اکنون صادق آقاجانی ( رئيس ) ٬ رضا زارعی ( دبير کميته هيماليا نوردی ) ٬ حسين رضايی ( مسئول روابط عمومی ) و يا هر کس ديگر ـ چه فرقی می کند ؟ ـ در فدراسيون کوه نوردی ايران بايد خيلی ساده ٬ صريح ٬ شفاف و صادقانه به افکار عمومی جامعه کوه نوردی ايران توضيح دهند که : چرا نام پزشک رسمی تيم اعزامی در اين ليست وجود ندارد و مخفی نگه داشته شده است ؟ اگر نام اين اقدام ـ عدم اعلام صعود دکتر تيم در اخبار رسمی  ـ دروغ نيست ٬ آنرا چه می توانيم بناميم ؟

/ 0 نظر / 4 بازدید