عکس روز

آتشفشان اندونزی _  خبرگزاری رویترز

این آتشفشان در 4 قرن گذشته خاموش بود و فعالیتی نداشت و روز  یکشنبه 7 شهریور با فوران دود به آسمان ، ساکنان سوماترای شمالی در کشور اندونزی را در وحشت فرو برد . سپس صبح دوشنبه برای بار دوم بعد از 400 سال سکوت ، خاکستر و دود تا شعاع  2  کیلومتر به فضا فوران کرد . 

. 

/ 0 نظر / 7 بازدید