دریل کاری سنگ نوردان تخریب محیط زیست است!

 

سوراخ کاری سنگ‌ها و دیواره‌ها ، ورزش نیست . تخریب طبیعت است!

با کمک دریل و میخ و چکش و انبوهی ابزار ، سنگ یا دیواره‌ای را بالا رفتن ، هنر نیست. ورزش هم نیست. فقط می‌تواند گونه‌ای خودخواهی و جهل نسبت به سهم و حق آینده‌گان برای لذت بردن و برخورداری از چشم‌اندازهای بکر و دست نخورده را نشان دهد.

دریل کاری و سوراخ کاری سنگ‌ها و دیواره‌ها توسط سنگ‌نوردان، بیش از آنکه افتخار باشد یا گونه‌ای نمایش قهرمانی و مجالی برای خودنمائی ، سزاوار انتقاد و نکوهش است . کار این سنگ‌نوردان، ارزش نیست . ضدارزش است!

 

 

/ 1 نظر / 161 بازدید
دوست

بسیار موافقم.....