با جلال الدین محمد بلخی ...

آن نفسی که با خودی هم چو خزان فسرده ای 

                                                                   وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت

جمله بی قراریت از طلب قرار توست

                                                                     طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت

                                                                                            

/ 0 نظر / 3 بازدید