گذر يادگارهايی از سال ۸۲ پيش از ميلاد !

« ... اگر نام شهاب باراني مانند بارش شهابي برساوشي براي بيشتر علاقه مندان نامي آشنا به شمار مي رود اما در هفته پيش رو بارشي به اوج خواهد رسيد که کمتر با نام آن آشناييد: بارش شهابي ارابه راني.

 

 

 

 

 


کانون اين بارش غيرمعمول در صورت فلکي ارابه ران و نزديکي ستاره عيوق قرار دارد... امسال براي اولين بار است که دانشمندان توانسته اند با محاسبه مدار توده ذرات به جاي مانده از دنباله دار توليدکننده اين بارش حدس بزنند که امسال نيز اين بارش نمايش خيره کننده اي خواهد داشت و شايد تا ساعتي 200 شهاب در ساعت در شب رصد شود... امسال پيش بيني مي شود آتش بازي بزرگي در راه باشد. زمين در ساعت 15:07 روز شنبه 10 شهريور با توده ذرات اين دنباله دار برخورد خواهد کرد. اين ذرات يادگار گذر دنباله دار در سال 82 پيش از ميلاد است ، بنابراين شهاب هايي که شما در آسمان خواهيد ديد بخشي از آن دنباله اي هستند که در زمان امپراتور روم در آسمان ديده مي شده است.
پيش بيني مي شود در زمان اوج بارش به اوجي معادل 300 شهاب در ساعت با عدم قطعيت يک تا 3 برسد ؛ به اين معني که ممکن است در شرايط بد ، تعداد شهاب ها در ساعت به 100 و در بهترين شرايط ، نزديک به 1000 شهاب در ساعت برسد که در اين صورت بايد آن را يک طوفان کامل به شمار آورد. اگرچه اوج اين بارش براي ما در نيمه هاي روز اتفاق مي افتد اما نبايد نااميد شد.
ماهيت غيرقابل پيش بيني بارش هاي شهابي ممکن است غافلگيري ديگري هم در آستين داشته باشد. با توجه به اين که کانون بارش حدود نيمه شب طلوع مي کند پس بهتر است جمعه شب و شنبه شب را به ديدار اين بارش برويد تا اگر اطراف خط مرکزي توده با بارش مواجه شديد آن را از دست ندهيد. بررسي اين بارش فوق العاده مي تواند در مسائل علمي مربوط به اين بارش مهم باشد...»

از : جام جم آنلاين

/ 0 نظر / 3 بازدید