در پرتو بی انتهای لذت نور ...

ای ز گندمزارها سرشارتر

ای ز زرین شاخه ها پر بارتر

ای در بگشوده بر خورشیدها

در هجوم ظلمت تردیدها

 

 

شعر: فروغ فرخزاد

عکس: فرامرز نصیری

 

 

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
حسین رضایی (کوه‌نوشت)

[گل]

کاوه

... با توام دیگر، ز دردی بیم نیست ...

زهراقدیمی

تصویر بسیا زیباییست و البته کلام فروغ زیباییش رو بیشتر کرده.