عشق !

همیشه در برخورد با تکنولوژی دچار اضطراب و افسردگی می شد از چیزهایی که کمی پیچیده تر از قفل در بودند ، نفرت داشت . با آن که ابراز عشق به وسیله تکنولوژی را حماقت می دانست ، در شرایطی که او قرار داشت ، راهی به جز همین چیزهای نفرت انگیز برایش نمانده بود .   موبایل را برداشت و   به سختی با انگشت  شستش تایپ کرد : " هیچ گاه فاصله ها حریف خاطره ها نمی شوند ... همیشه دوستت دارم " و بعد با هر جان کندنی بود پیام را ارسال کرد . چند لحظه بعد پیغامی دریافت کرد : Sending Failed

بعد از چند بار تلاش ، خرس پاندا دیگر قانع شد نمی تواند از سیبری برای نامزدش در چین پیامی بفرستد .

 

                                                                                            مهدی عبدالی

.

/ 1 نظر / 3 بازدید