گزارش صعود مهدی عمیدی به " ماناسلو "

« ...  من و کارلوس و بمپا (شرپا) در حال تلاش برای قله بودیم که یک ساعت مانده به قله، آنها نیز از صعود منصرف شدند و می گفتند که مسیر طناب ثابت ندارد  و ادامه راه دیگر صلاح نیست . ولی به نظر من آنها خیلی خسته بودند. بنابراین با آنها خداحافظی  کردم ولی آنها اصرار به برگشت من نیز داشتند.سپس تنها به سمت قله حرکت کردم . هوا کمی خراب شد. به کمک کلنگ یک طناب را که از سالهای گذشته در آنجا بود از صخره جدا کردم و به همراه خود بردم . به صخره های زیر قله رسیدم. هوا بهتر شده بود و دیگر قله را می دیدم. خیلی خوشحال شدم و با نبشی برفی که پیدا کرده بودم و با کمک پیچ یخ حدود 30 متر ثابت گذاری کردم و خود را به قله رساندم .خیلی خوشحال ولی در عین حال نگران از خرابی هوا و گم کردن مسیر، به سرعت با پرچم ها عکس و فیلم و از ماناسلو خداحافظی کردم ... »

متن کامل این گزارش درسایت سرزمین خورشید :

http://sunlandtours.ir/html/ShowNewsFa.aspx?id=190

.

/ 0 نظر / 5 بازدید