پائیز ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

باران

از آن خاک است

آمیزه ی پاک خاک و باران

                          از آن من ...  ( آدونیس )

.

.

--------------------

عکس اینترنت 

/ 0 نظر / 6 بازدید